Sbírka

Podpořte večerní martinské bohoslužby!

Sbírka
Sbírka

Večerní bohoslužby nemají jiné příjmy než od jednotlivých dárců.

Vybrané peníze jsou používány Martinským grémiem na potřeby související s jejich konáním.

Večerní martinské bohoslužby můžete podpořit jednorázově nebo trvalým platebním příkazem
na účet 179 521 067 / 0300, s variabilním symbolem 911999.

Na _hmMHYrwVvbjcL86jWmKD.4uK7NN je možno vystavit i potvrzení o daru. Děkujeme Vám za přízeň a podporu!