Sbírka

Podpořte večerní martinské bohoslužby!

Sbírka
Sbírka

Večerní nedělní bohoslužby v kostele sv. Martina ve zdi se opět rozebíhají bez desetiprocentního omezení kapacity pro účastníky bohoslužeb. Budou probíhat v souladu s platnými nařízeními za podmínek 3R: RUCE - RESPIRÁTORY - ROZESTUPY.

Jistě jste zaznamenali, že v době, kdy i režim bohoslužebných setkávání byl omezen vládními opatřeními, jsme se Vám snažili zajistit přítomnost na bohoslužbách alespoň formou videopřenosů. Pořizování videí v době zavřeného kostela nás každý týden stálo 500 korun, což jsme nemile pocítili v našem rozpočtu. Budeme tedy nyní víc než kdy jindy rádi za finanční podporu.

Večerní martinské bohoslužby můžete podpořit jednorázově nebo trvalým platebním příkazem
na účet 179 521 067 / 0300, s variabilním symbolem 911999.

Na _hmMHYrwVvbjcL86jWmKD.4uK7NN je možno vystavit i potvrzení o daru. Děkujeme Vám za přízeň a podporu!