Přijďte se podívat


Mimo konání bohoslužebných shromáždění a akcí bývá kostel pro veřejnost otevřen od pondělí do soboty v čase od 15.00 do 17.00 hodin.
Prohlídky mimo uvedený čas jsou možné po předchozí domluvě se správkyní kostela.
 
 

 

Rozpis kazatelů večerních bohoslužeb

začátek bohoslužeb je v 19:30