Vítejte na stránkách evangelického kostela sv. Martina ve zdi!

Přijďte se podívat

Mimo konání bohoslužebných shromáždění a akcí je kostel pro veřejnost otevřen v pondělí a od středy do soboty v čase od 18:00 do 20:00 hodin.

 

Rozpis kazatelů večerních bohoslužeb

začátek bohoslužeb je v 19:30

 
1. 8. 2021
Karel Müller, s VP

 

8. 8. 2021
Mikuláš Vymětal, s VP

 

15. 8. 2021
David Balcar, s VP

 

22. 8. 2021
Tomáš Trusina, s VP

 

29. 8. 2021
Eva Šormová, s VP