Vítejte na stránkách evangelického kostela sv. Martina ve zdi!

Přijďte se podívat

Mimo konání bohoslužebných shromáždění a akcí je kostel pro veřejnost otevřen v pondělí a od pondělí do soboty v čase od 16.00 do 18.00 hodin.
 
 

 

Rozpis kazatelů večerních bohoslužeb

začátek bohoslužeb je v 19:30