Přijďte se podívat


Mimo konání bohoslužebných shromáždění a akcí bývá kostel pro veřejnost otevřen od pondělí do soboty v čase od 15.00 do 17.00 hodin.
Prohlídky mimo uvedený čas jsou možné po předchozí domluvě se správkyní kostela.

Kostel je s výjimkou oznámených akcí z technických důvodů uzavřen
od 18. do 28. 4. 2023.

Děkujeme za pochopení.

 
 

 

Rozpis kazatelů večerních bohoslužeb

začátek bohoslužeb je v 19:30