Přijďte se podívat


UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Ve dnech 5. až 13. srpna je kostel pro veřejnost uzavřen. Koncerty a bohoslužby se konají beze změny.

Mimo konání bohoslužebných shromáždění a akcí bývá kostel pro veřejnost otevřen v pondělí a od pondělí do soboty v čase od 15.00 do 17.00 hodin.
 

 

Rozpis kazatelů večerních bohoslužeb

začátek bohoslužeb je v 19:30