Bohoslužby

U Martina ve zdi se již po dlouhá desetiletí konají večerní bohoslužby nejen pro mládež. O jejich organizaci se stará Martinské grémium, poradní odbor synodní rady Českobratrské církve evangelické, společně s pražským seniorátním odborem mládeže. Ve vedení bohoslužeb se střídají kazatelé včetně studentů teologie a profesorů Evangelické teologické fakulty (ETF) Karlovy univerzity v Praze, při chrámových sbírkách je myšleno zejména na potřebné a rovněž se usiluje o ekumenickou spolupráci. Po bohoslužbách bývá možnost sejít se společně při čaji nebo skleničce vína. Bohoslužby jsou společenstvím otevřeným pro každého bez rozdílu.

Bohoslužby se konají každou neděli po celý rok vždy od 19:30 hodin (poslední neděli v měsíci, v adventním a velikonočním období vždy s vysluhováním večeře Páně).

Grémium můžete e-mailem kontaktovat na adrese: martinvezdi@evangnet.cz.