Otevři se, země

18. listopadu 2021

Zveme Vás srdečně na adventní koncert smíšeného komorního sboru Cantio antiqua v pátek 9. 12. 2021 od 19 hodin.

Otevři se, země
18. listopadu 2021 - Otevři se, země

Soubor Cantio antiqua se orientuje převážně na renesanční a raně barokní polyfonní hudbu. Repertoár souboru tvoří až osmihlasá vokální díla světská i duchovní autorů italských, francouzských, anglických, německých a španělských. Samostatnou část repertoáru pak tvoří skladby vánoční, které podávají průřez této hudby v Čechách od počátku 15. století až po tvorbu skladatelů raného baroka.

Upozorňujeme, že účast na koncertu bude umožněna pouze návštěvníkům splňujícím proticovidová opatření platná v den konání koncertu.

Vstupné dobrovolné.