Zahajovací bohoslužby akademického roku 2021/2022

6. října 2021

Přijměte pozvání Evangelické teologické fakulty UK a synodní rady ČCE na zahajovací bohoslužby nového akademického roku ETF UK.

Zahoajovací bohoslužby akademického roku 2021/2022
6. října 2021 - Zahajovací bohoslužby akademického roku 2021/2022

Jana HofmanováPři bohoslužbách budou uvedeni do službyVymětal Mikuláš

studentská farářka ETF Jana Hofmanová
a
farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal.

Bohoslužby se konají v neděli 10. října 2021 od 19.30 h.