Vánoce pro smutné

Zveme vás na bohoslužbu pro ty, jimž jsou Vánoce časem smutku.
středa 21. 12. 2022 od 17 hodin

Vánoce pro smutné
Vánoce pro smutné

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou.“ Izajáš 41,10

Vánoce, když je nám smutno

O Vánocích se vzpomínky vynořují intenzivněji. Prázdné místo po člověku, který nám chybí, je výraznější. Těžko se nám připojuje k obecnému přání „šťastné a veselé“.

Ve středu 21. 12. od 17 hodin proto proběhne v pražském kostele sv. Martina ve zdi speciální bohoslužba. Bude pro všechny, kdo v těchto dnech pláčou, bojí se a jen těžko hledají naději... Začátek je v 17 hodin.

Nechystáte-li se přímo do Martina ve zdi, připojte se alespoň symbolicky v tomto čase modlitbou za všechny, kdo pláčou a nemají potěšení.

Více informací lze získat u Evy Balcarové (tel. 603 545 323).

vánoce pro smutné