Díky, že můžem

16. listopadu 2021

Děkovná bohoslužba na závěr svátečního dne. Během bohoslužy společně poděkujeme Bohu za svobodu získanou v sametové revoluci, připomeneme si význam svobody pro jedince a zamyslíme se nad odpovědností, která je s ní spojena.

 
 

 

 

Děkujeme, že můžem
16. listopadu 2021 - Díky, že můžem

Začátek bohoslužby, která je otevřená všem bez rozdílu víry, je v 19:30. Již od 19:00 bude kostel otevřen pro ty, kteří se budou chtít ztišit za doprovodu varhanní hudby.

Sváteční bohoslužbu povede farář v důchodu a signatář Charty 77 Jan Amos Keller. Jako kazatel působil za totality na sborech Českobratrské církve evangelické ve Kdyni na Šumavě, Jimramově a Černošíně. V obou posledně jmenovaných působištích ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
Po sametové revoluci ještě Jan Keller působil na sborech ve Veselí (Rovečné) a Humpolci. Počátkem devadesátých let byl také starostou městyse Jimramov.
Při bohoslužbě pak budou zpívány písně, které Jan Keller spolu s kolegy za totality samizdatově vydal ve zpěvníku Nová píseň.