Bohoslužba za migranty

U příležitosti mezinárodního dne migrantů vás zveme na bohoslužbu za migranty.
neděle 18. 12. 2022 od 19.30 hodin

Bohoslužba za migranty
Bohoslužba za migranty

Ekumenická bohoslužba v češtině. Po jejím skončení jste zváni na drobné občerstvení.

Kontakt

Mikuláš Vymětal, tel 731 473 457, 8bxE2Zi4crzo-Zb6LTFob.5eT-M
Marie Jelínková, 776 829 925, 88EsVW%_7bAu5f56LTrwR7b4Ys

Bohoslužba_migranty_22